Звернення громадян

Графік прийому громадян з особистих питань в департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації 

 

директор департаменту з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації
Андрій ЯРУСЕВИЧ
 
ВІВТОРОК
заступник директора департаменту з питань
будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації
Василь МЕЛЬНИК
 
ПОНЕДІЛОК
заступник директора департаменту –
начальник управління містобудування
та архітектури департаменту з питань
будівництва та архітектури облдержадміністрації –
головний архітектор області
Михайло ГОЦУР
 
СЕРЕДА
начальник управління дорожнього господарства
департаменту з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр ГОНЧАРУК
 
ЧЕТВЕР
начальник управління капітального будівництва
департаменту з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації
Олег ПАДИТЕЛЬ
 
П'ЯТНИЦЯ

 


 

Примітка:  Прийом відвідувачів проводиться з 9 до 17 години за адресою м. Рівне,
вул Кавказька, 9А, кабінет №5, телефон +38 0362 63 32 32 Андрій ЯРУСЕВИЧ
вул Кавказька, 9А, кабінет №6, телефон +38 0362 63 32 32 Олег ПАДИТЕЛЬ
майдан Просвіти, 1, кабінет №412 телефон +38 0362 69 53 39 Василь МЕЛЬНИК
майдан Просвіти, 1, кабінет №402 телефон +38 0362 63 45 21 Михайло ГОЦУР
вул Кавказька, 5, кабінет №3 телефон +38 0362 63 31 27  Олександр ГОНЧАРУК

 


 

Порядок проведення прийому громадян з особистих питань в департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації
1. Особистий прийом громадян в департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі - департамент) проводиться відповідно до Закону України "Про звернення громадян", пункт 6 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування": директором департаменту, заступником директора департаменту – начальником управління містобудування та архітектури департаменту – головним архітектором області, начальником управління капітального будівництва департаменту, заступником начальника управління містобудування та архітектури – начальником відділу планування та аналізу діяльності будівельного комплексу департаменту, за участю завідувача самостійного сектору діловодства та кадрової роботи департаменту (у разі його відсутності - головного спеціаліста сектору діловодства та кадрової роботи департаменту) та головного спеціаліста – юриста сектору діловодства та кадрової роботи департаменту з 9 до 17 години у приміщенні департаменту (вул. Кавказька, 5), згідно із затвердженим графіком, з питань, вирішення яких належить до повноважень департаменту, а також відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва департаменту.
2. Попередній запис громадян проводиться постійно в телефонному режимі, відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 р № 109/2008 з метою: забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України; приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. В день прийому громадян попередній запис не здійснюється.
3. За дорученням посадових осіб департаменту, які здійснювали особистий прийом громадян, працівником сектору діловодства та кадрової роботи департаменту, у функціональні повноваження якого входить питання роботи із зверненнями громадян, забезпечує надсилання звернень, поданих на особистому прийомі, безпосередньо керівникам структурних підрозділів департаменту до повноважень яких належить вирішення проблеми.
4. Звернення, що згідно з резолюціями посадових осіб департаменту, які здійснювали особистий прийом громадян, підлягають контролю спеціалістом сектору діловодства та кадрової роботи департаменту у функціональні повноваження якого входить питання роботи із зверненнями громадян. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль.
5. Працівники сектору діловодства та кадрової роботи департаменту у функціональні повноваження якого входить питання роботи із зверненнями громадян: забезпечують у дні прийому кваліфіковану підготовку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення заявників, матеріали щодо їх розгляду, висновки тощо); забезпечують, відповідно до чинного законодавства України, першочерговий прийом (у дні прийому) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"; контролюють додержання графіка прийому громадян в департаменті готують аналітичні матеріали (за потреби) про стан особистого прийому громадян в департаменті.
6. За відсутності посадової особи у встановлений графіком особистого прийому день прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати обов'язки.
Порядок проведення виїзних прийомів громадян з особистих питань посадовими особами департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації
1. Керуючись Законом України "Про звернення громадян" та пунктом 6 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", виїзні особисті прийоми громадян здійснюються згідно з графіком, який розробляється сектором діловодства та кадрової роботи департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації (далі – департамент), за пропозиціями директора департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління містобудування та архітектури департаменту, начальника управління капітального будівництва департаменту, заступника начальника управління містобудування та архітектури – начальника відділу планування та аналізу діяльності будівельного комплексу департаменту на рік та подається на затвердження директора департаменту.
2. Після затвердження директором департаменту графік виїзних прийомів громадян надсилається: заступнику директора департаменту – начальнику управління містобудування та архітектури департаменту, начальнику управління капітального будівництва департаменту, заступнику начальника управління містобудування та архітектури – начальнику відділу планування та аналізу діяльності будівельного комплексу департаменту – для виконання; працівникам сектору діловодства та кадрової роботи департаменту у функціональні повноваження яких входить питання роботи із зверненнями громадян – для виконання та обліку проведених виїзних прийомів і контролю за розглядом звернень, що надійшли під час виїзних прийомів.
3. Працівники сектору діловодства та кадрової роботи департаменту у функціональні повноваження яких входить питання роботи із зверненнями громадян: інформують райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, керівників підприємств чи організацій, про проведення виїзного прийому; забезпечують, в межах наданих повноважень, організаційний супровід виїзного прийому громадян керівництвом департаменту; здійснюють реєстрацію одержаних на прийомі звернень, контроль за дотриманням термінів їх розгляду та наданням відповідей заявникам; інформують керівництво департаменту про дотримання графіка проведення виїзних особистих прийомів.
4. Рішення про зняття з контролю звернень, які були отримані на виїзному прийомі, приймають посадові особи, які проводили виїзний прийом громадян.