Схеми планування території Рівненської області

УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Шосте скликання

 

(Десята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 30 березня 2012 року                                                                          №598

 

Про затвердження Схеми планування території Рівненської області

 

   З метою реалізації державної політики в галузі містобудування, забезпечення соціально-економічного розвитку міст обласного значення і районів області, на виконання рішення Рівненської обласної ради від 22.12.2004 №434 "Про Схему планування території Рівненської області", керуючись Законом України "Про Генеральну схему планування території України", враховуючи рішення засідання архітектурно-містобудівної ради Мінрегіонбуду (протокол від 23.02.2012) та позитивний висновок державної комплексної експертизи Державного підприємства "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" від 19.07.2011 №438-2010/ЦБ, відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями обласної ради, обласна рада

вирішила:

1. Затвердити Схему планування території Рівненської області (додається).

2. Обласній державній адміністрації:

2.1. Під час розроблення та затвердження відповідних програм соціально-економічного розвитку Рівненської області враховувати показники Схеми планування території Рівненської області як базові;

2.2. Забезпечити координацію роботи щодо реалізації Схеми планування території Рівненської області при розробленні схем планування територій та генеральних планів населених пунктів області.

3. Рекомендувати районним та міським радам:

3.1. Забезпечити розроблення та затвердження до 01.12.2015 року схем планування відповідних територій, генеральних планів населених пунктів;

3.2. Щорічно передбачати в місцевих бюджетах кошти на розробку містобудівної документації.

4. Передати Схему планування території Рівненської області для зберігання і використання в роботі головному управлінню з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції (Крока В.І.).

СПТО 1 Рівненська область генеральній схемі планування території України

СПТО 2 План сучасного використання

СПТО 3 Схема комплексноїоцінки території природно-ресурсний потенціал

СПТО 4 Схема комплексної оцінки території. Території потенційної природно-техногенної безпеки

СПТО 5 Схема охорони навколишнього природного середовища та захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрологічних процесів

СПТО 6 Схема господарського розвитку області

СПТО 7 Розвиток промислового виробництва. Територіально-галузева структура промисловості, 1995 р.

СПТО 8 Схема розвитку транспортної мережі

СПТО 9 Схема розташування нерухомих об’єктів культурної спадщини на території області

СПТО 10 Схема формування туристично-рекреаційної системи

СПТО 11 Проектний план (основне креслення)

СПТОРО пояснювальна записка