Безбар'єрність

    Розпордяження голови Рівненської обласної державної адміністрацїі – начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2023 № 178 "Про затвердження плану заходів на 2023 - 2024 роки з реалізації в Рівненській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року".

    Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", статей 2, 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану України» (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій, від 03 грудня 2020 "Про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», протокольного рішення засідання Ради безбар'єрності за участю Першої леді Зеленської О.В. від 21 лютого 2023 року № 5337/0/1-23 щодо найбільших досягнень за 2021 - 2022 роки та плану заходів на 2023 - 2024 роки з реалізації Національної стратегії створення безбар'єрного простору:

    1. Затвердити план заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Рівненській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – план заходів), що додається.

    2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям - районним військовим адміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування:

   1)забезпечити виконання плану заходів та опублікування на відповідних офіційних вебсайтах інформації про його реалізацію у формі відкритих даних;

   2)інформувати про стан виконання плану заходів департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу згідно з додатками 1 – 3.

    3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Людмилу Шатковську.

 

                  Начальник обласної військової адміністрації                                                      Віталій КОВАЛЬ

 

ПРОТОКОЛ засідання РБ 29.03.2024


 

Пріоритети створення ББ простору 04.04.2024


 

РОЗ'ЯСНЕННЯ щодо пріоритетів


 

ДОРУЧЕННЯ по раді безбар'єрності


 

Методичні рекомендації до Примірного положення про раду безбар'єрності


 

Методичні рекомендації з формування безбар'єрності в ОМС


 

Примірне положення про місцеві Ради безбар'єрності


 

Інформація про результати проведення регіональними органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю Рік проведення моніторингу – 2023


 

Календарний план виконання Заходів


 

Наказ про призначення радника-уповноваженого з питань безбар’єрності