Новини міністерств

Новини законодавства

Головна

 

 

 

 

ЗВІТ

про діяльність департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації  у галузі містобудування та архітектури

за 2017 рік

 

1. Здійснення моніторингу реалізації схеми планування території області, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Містобудівна документація на регіональному рівні:

В 2017 році затверджено схему планування території (Схема) Здолбунівського району. На стадії затвердження Схема Острозького району.  На стадії завершення розробки схемипланування територій2-храйонів: Березнівського таРокитнівського, розпочато роботи але призупинено по Радивилівському району. Роботи мають бути завершені, в т.ч. з максимальним врахуванням інтересів об’єднаних територіальних громад. В інших районах необхідно терміново розгорнути роботу по розробці схем планування ОТГ.

Містобудівна документація на місцевому рівні.

З 1026населених пунктів області на цей час наявні генплани по 854 (83% від всіх н.п.). За 10 останніх років затверджено210 нових генпланів н.п., що становить 25% від загальної кількостінаявних генпланів.Зокрема, в2017році затверджено 29 генпланів(в 2016 -30).Крім того, по 192 населеним пунктам генплани розробляється, в т.ч. на цей час 54 з яких розробка завершена. Продовжуються роботи по розробці містобудівної документації 10 міських населених пунктів: Здолбунів, Березне, Костопіль, Корець, Млинів, Степань, Гоща, Смига, Володимирець, Мізоч. Викликає занепокоєння низькі темпи завершення робіт. Нажаль, з невідомих причин не продовжуються роботи по м. Радивилів. Найбільше в 2017 році затверджено генпланів в Здолбунівському районі - 8 та по 5 в Березнівському, Дубровицькому та Острозькому районах. В 2017 році у 7 районах не затверджено жодного генплану, в т.ч. в Демидівському та Корецьких районах немає жодного затвердженого нового геплану взагалі. 

На цей час в області затверджено159 планів зонуваннятериторій (ПЗТ) (19% від всіх чинних генпланів), зокрема в 2017році – 22 (в 2016 -37), розробляється 93, в т.ч. на завершальній стадії– 44.Найбільше в 2017 році затверджено ПЗТ в Березнівському та Острозькому р-нах – по 5 та Здолбунівському -4. В 2017 році у 8 районах ПЗТ не затверджувались, в т.ч. в Демидівському та Корецьких районах немає жодного затвердженого нового ПЗТ взагалі.

З 2011 року в області затверджено 233 детальних планівтериторій(ДПТ), в т.ч. в 2017 році – 76 (в 2016 - 96), розробляється –175, з яких на завершальній стадії - 53.Найбільше ДПТ затверджено в Рівненському районі - 27, Радивилівському - 9, Костопільському- 8. В 2017 році у 7 районах та містах обласного значення ДПТ не затверджувались. Вцілому найменше ДПТ затверджено в Демидівському -1 , Зарічненському – 1, Корецькому – 2 районах та в м. Острог- 1 та Вараш -2.

На розроблення містобудівної документації в 2017 році з місцевих бюджетів всіх рівнів було використано –4431,0 тис. грн..(в 2016 - 3697,5 тис. грн.). Найбільше – в Рівненському р-ні - 1304 тис. грн.,Дубенському – 623 тис. грн.,  Корецькому р-ні – 509 тис. грн.. Не виділено кошти в Демидівському, Дубровицькому, Радивилівському і Рокитнівському районах.

2. Стан діяльності органів містобудування та архітектури на території області.

Наявність оновленої містобудівної документації позитивно  впливає на інвестиційний клімат області та сприяє у вирішення земельних питань, розміщення об’єктів будівництва, надання вихідних даних для проектування.

За підсумком2017року органами містобудування та архітектури області надано замовникам будівництва 484 містобудівних умов і обмежень забудови земельнихділянок (в 207- 686), 2828 будівельних паспортів (в 2015 – 3261). Розглянуто і погоджено 7344 проектів землеустрою (в 2015 – 8477). Крім того надано 107 паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (в 2015- 90).

Органами містобудування та архітектури в 2017 році проведено 54 засідань архітектурно-містобудівних рад різного рівня (в 2016 – 57), в т.ч. 10 при департаменті, на яких розглянуто  224 проекти. Потребує приведення до законодавчих вимог робота архітектурно-містобудівних рад, зокрема щодо якісного складу та дотримання процедурних питань.

 Департаментом з питань будівництва та архітектури протягом 2017 року на звернення місцевих органів влади визначено державні інтереси для їх урахування під час розроблення 65 генеральних планів населених пунктів та 14 детальних планів територій (в 2016 – 72 та 10).

3. Збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

На цей часв області розроблено і затверджено історико-архітектурні опроні планипо 3-х містах: Дубно, Острог, Корець. Завершено роботи та перебувають на різних стадіяхпогоджень розробки по 5-иісторичних місцях: м. Березне,  смт Степант, смт Гоща, смт Клевань, смт Мізоч. В 2017 році виконувались роботи по м. Рівне, смт Млинів, смт Володимирець.Розробляються нові зони охорони об’єктів культурної спадщини по літописному с. Дорогобуж, Гощанського району.

4. Організація ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території області.

Департаментом здійснюються організаційні заходи щодо створення і функціонування служби містобудівного кадастру як на обласному, так і на базовому (районному, міському) рівнях.

В 2017 році закінчився термін дії цільової програми створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2013-2017 роки та відповідних цільових програм  в районах та містах обласного значення.

З місцевих бюджетів на створення містобудівного кадастру виділено не значні кошти, зокрема в м.Рівне 300 тис.гривень.

Зазначені програми створення та ведення містобудівного кадастру до цього часу з різних причин не фінансувалися.

Створено 12 служб містобудівного кадастру на базовому рівні. У семи регіонах (Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Млинівський, Зарічненський, Рівненський райони та м. Кузнецовськ), де не виділено окремих штатних одиниць, питання ведення містобудівного кадастру покладено на головного архітектора району (міста).

Служби містобудівного кадастру на базовому рівні залишаються не доукомплектованими штатними одиницями.

На базі вільної крос-платформової геоінформаційної системи QuantumGIS ведеться містобудівний кадастр в м. Рівне, організовано 6 робочих місць. Організовано роботу зі створення і ведення містобудівного кадастру в місті Дубно.

5. Рейтинг.

За підсумками роботи місцевих органів містобудування та архітектури в 2017 році департаментом складено рейтинг. До першої трійки кращих по виконанню повноважень в галузі віднесено: Березнівський, Володимирецький, та Рівненський райони. До трійки гірших належать: Демидівський, Млинівський та Корецький райони. Серед міст обласного значення  лідирує м. Дубно. Цікавим є порівняльний рейтинг всіх районів і міст по наданню "адмінпослуг"  на 10 тис. населення (середня ОТГ): по містобудівним умовам і обмеженням кращі – м. Дубно (9,4), Володимирецький (6,4), м. Рівне (5,5), гірші – Корецький (0,6), Млинівський (0,8), Острозький (1,4); по будівельним паспортам кращі – Володимирецький (61,1), Рівненський (60,7), Березнівський (55,8), гірші – м. Вараш (1,9), Острозький (4,3), Млинівський (7,3); надання висновків по проектам землеустрою – Володимирецький (165), Березнівський (138), Рівненський (135), Корецький (0), Радивилівський (5), м. Рівне (6)

Рейтинги районів та міст обласного значення

Звіт департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації за 2017 рік


Новини