Новини міністерств

Новини законодавства

Головна

 

 

 

 

ЗВІТ

про діяльність департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації  у галузі містобудування та архітектури

за 2018 рік

 

1. Здійснення моніторингу реалізації схеми планування території області, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Містобудівна документація на регіональному рівні:

В 2018 році схеми планування території районів не затверджено. На стадії затвердження Схема Острозького району.  На стадії завершення розробки схеми2-храйонів: Березнівського та Рокитнівського, розпочато роботи але призупинено по Радивилівському району.

Містобудівна документація на місцевому рівні.

З 1026 населених пунктів області на цей час наявні генплани по 854 (83% від всіх н.п.). з 2005 року затверджено242 новихгенпланів н.п., що становить 28% від загальної кількостінаявних генпланів.Зокрема, в 2018 році завершено роботи по 40 генпланах, а затверджено 28 генпланів(в 2017 - 32).Крім того, по 197населеним пунктам генплани розробляються, і перебувають на різних стадіях розроблення. Продовжуються роботи по розробці містобудівної документації 10 міських населених пунктів: Здолбунів, Березне, Костопіль, Корець, Млинів, Степань, Гоща, Смига, Володимирець, Мізоч. Не продовжуються роботи по м. Радивилову. Найбільше в 2018 році затверджено генпланів в районах: Рівненському- 7, Рокитнівському – 5, Сарненському - 4. В 2018 році у 5 районах не затверджено жодного генплану, зокрема в Демидівському районі немає жодного затвердженого нового геплану, а в Корецькому лише – 1. Найвищий відсоток нових генпланів до кількості н.п. в Володимирецькому - 58%, Березнівському р-н і- 56%, Сарненському - 56%, Рокитнівському - 43% та Рівненському - 43%. Найменший – Демидівський, Корецький, Млинівський, Дубенський райони – від 0 до 2%. Найбільша кількість населених пунктів без генпланів залишається у Млінівському р-ні- 29 (31%), Радивилівському – 23 (31), Дубенському – 22 (21%). Найменше н.п. залишилось без генпланів у Рокитнівському р-ні -1(3%), Костопільському 2(3%), Володимирецькому 3(4%).

На цей час в області затверджено192 плани зонування територій (ПЗТ) (23% від всіх чинних генпланів), зокрема в 2018 роцізавершено розробку 33 ПЗТ, з яких затверджено– 26 (в 2017 - 25), розробляється 121.Найбільше в 2018 році затверджено ПЗТ в районах: Рівненському- 7, Рокитнівському – 5, Сарненському - 4. В 2018 році у 7 районах ПЗТ не затверджувались, в т.ч. в Демидівському та Корецьких районах немає жодного затвердженого нового ПЗТ взагалі.

З 2011 року в області затверджено 346 детальних планівтериторій(ДПТ), в т.ч. в 2018 році – 96 (в 2017 - 93), розробляється –239. Найбільше ДПТ затверджено в Рівненському районі - 15, Березнівському -14, Здолбунівському - 8. В 2018 році не затверджено жодного ДПТ в Демидівському, Зарічненському районах та м. Вараш. Вцілому найбільше ДПТ в Рівненському р-ні - 98, найменше ДПТ затверджено в Демидівському -1.

На розроблення містобудівної документації в 2018році з місцевих бюджетів всіх рівнів було використано – 4 521 тис. грн.(в 2017 - 4 431 тис. грн.). Найбільше – в Дубенському – 797 тис. грн.,  Володимирецькому р-ні – 589 тис. грн.  та Гощанському р-ні- 585 тис. грн. Не виділялись кошти в Демидівському, Дубровицькому, Радивилівському і Рокитнівському районах, або інформація не надана недостовірна?

2. Стан діяльності органів містобудування та архітектури на території області.

Наявність оновленої містобудівної документації позитивно  впливає на інвестиційний клімат області та сприяє у вирішення земельних питань, розміщення об’єктів будівництва, надання вихідних даних для проектування.

За підсумком 2018 року органами містобудування та архітектури області надано замовникам будівництва 600 містобудівних умов і обмежень (в 2017- 484), 3005 будівельних паспортів (в 2017 – 2828). Розглянуто і погоджено 6554 проектів землеустрою для містобудівних потреб (в 2017 – 7344). Крім того надано 95 паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (в 2017 - 107). Вцілому намітилась тенденція до кількісного збільшення зазначених показників по вихідним даним у порівнянні з 2017 роком.

Органами містобудування та архітектури в 2018 році проведено 67 засідань архітектурно-містобудівних рад різного рівня (в 2017 – 54), в т.ч. 12 при департаменті, на яких розглянуто  247 проектів.

Департаментом з питань будівництва та архітектури протягом 2018 року на звернення місцевих органів влади визначено державні інтереси для їх урахування під час розроблення 43 генеральних планів населених пунктів та 24 детальних планів територій (в 201 – 65 та 14).

3. Збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

 На цей часв області розроблено і затверджено історико-архітектурні опроні плани (ІАОП)по 2-х містах: Дубно, Острогта межі історичного ареалу м.Корець. Завершено розробкута перебуваєна погодженінауково-проектна документація  по 6-иісторичних місцях: м. Березне, смт Степант, смт Гоща, смт Клевань, смт Млинів, смт Мізоч. В 2018 році завершено роботи по ІАОП м. Рівнета смт Володимирець, але мають ще пройти відповідні узгодження.Зупинились роботи по ІАОПм. Радивилова. Не виконуються розробка пам’яткоохоронної документації по м. Дубровиці. Розроблено нові зони охорони об’єктів культурної спадщини по літописному с. Дорогобуж, Гощанського району.

4. Організація ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території області.

Департаментом здійснюються організаційні заходи щодо створення і функціонування служби містобудівного кадастру як на обласному, так і на базовому (районному, міському) рівнях.

В 2017 році закінчився термін дії цільової програми створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2013-2017 роки та в переважній кількості відповідних цільових програм  в районах та містах обласного значення. Зазначені програми створення та ведення містобудівного кадастру з різних причин не фінансувалися, крім м. Рівне. В 2018 році департаментом розроблено нову цільову програми створення та ведення містобудівного кадастру з врахуванням нових технічних вимог, яка в  2019 році буде подана на затвердження.

Створено 13 служб містобудівного кадастру (відповідальна особа) на базовому рівні. У регіонах, де не виділено окремих штатних одиниць, питання ведення містобудівного кадастру покладено на головного архітектора району (міста). Служби містобудівного кадастру на базовому рівні залишаються не доукомплектованими штатними одиницями. Організовано роботу зі створення і ведення містобудівного кадастру в місті Рівне та Дубно.

5. Оприлюднення містобудівної документації.

На цей час в мережі Інтернет оприлюднено 306 генеральних планів в Рівненській області з 854 чинних, що становить 36%. Лише частина з них це нові генплани. Оприлюднено генплани всіх міст обласного значення, майже всі генплани  Зарічненського, Гощанського, Острозького та Корецького районів. Разом з тим якість оприлюдненої документації не завжди відповідає вимогам вищезгаданого наказу Мінрегіону. Не вся нова містобудівна документація оприлюднюється. Позитивно відзначив би в цьому плані Сарненський р-н (25 нових генпланів), Рівненський (15), Володимимрецький (10). Однак склад оприлюднених матеріалів неповний. Оприлюднються також  інші матеріали.

Рейтинги районів та міст обласного значення

Звіт департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації за 2017 рік


Новини