Новини міністерств

 • 05.08.2011

  Керівництво Мінрегіону та Представництва Європейської комісії в України визначили напрями подальшої співпраці.

 • 05.08.2011

  Керівник Мінрегіону зустрівся з представниками консалтингових компаній та міжнародних інституцій.

Новини законодавства

 • 05.08.2011

  Міністерством юстиції України 22 липня 2011 року зареєстровано наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 ,,Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки” за реєстраційним номером 902/19640.

 • 05.08.2011

  Міністерством юстиції України 22 липня 2011 року зареєстровано наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 ,,Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” за реєстраційним номером 903/19641.

 • 05.08.2011

  Міністерством юстиції України 22 липня 2011 року зареєстровано наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 ,,Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст” за реєстраційним номером 912/19650.

Доступне житло

Послідовність кроків участі у Програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

Крок 1: Перевірити, чи маєте Ви право стати учасником програми здешевлення вартості іпотечних кредитів

 

 Програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів можуть скористатись громадяни:

1) забезпечені жилою , що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї;

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які проживають тривалий час (понад 5 років) за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках, що підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою за місцем проживання.

 

Крок 2: Звернутись до Рівненського регіонального управління

державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

 

(м. Рівне, вул. Клима Савура14; тел. (0362)64-34-16, 28-64-52).

 

 

 Надати відповідні документи й отримати підтвердження можливості надання компенсації.

Перелік  документів, які подає позичальник для укладення договору часткової компенсації процентів:

 

· заяву про надання часткової компенсації процентів;

· копію паспорта;

· копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

· довідку про склад сім'ї;

· копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

· копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);

· документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців;

· документи, які підтверджують, що позичальник є таким, який потребує поліпшення житлових умов.

 

Крок 3: Обрати квартиру, яку Ви хочете придбати

 

 Перелік об'єктів будівництва визначається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та зазначений у відповідному розділі на сайті Мінрегіону www.minregion.gov.ua.

Загальні характеристики житла, яке можуть придбавати громадяни за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів:

Нормативна площа житла до 1 січня 2013 р. визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. метрів.

Розмір розрахункової вартості житла залежно від місця перебування позичальника на квартирному обліку становить:

- для Києва - 7 тис. грн. за 1 кв. м;

- для міст Київської області, обласних центрів, а також для Сімферополя і Севастополя - 5 тис. грн.;

- в інших населених пунктах країни - 4 тис. грн.

4000 гривень за 1 кв. метр - для інших населених пунктів.

Для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від меж міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 відсотків.

Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання житла (укладеного між позичальником і відчужувачем житла з метою будівництва (реконструкції) житла або придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва) за рахунок власних коштів без нарахування часткової компенсації процентів.

Придбана квартира або індивідуальний житловий будинок повинна бути основним місцем проживання позичальника. Її не можна відчужувати або здавати в оренду протягом усього часу отримання часткової компенсації.

 

 

Крок 4: Звернутись до банку щодо надання кредиту, й отримати рішення кредитного комітету банку про надання кредиту

 

Безпосередні умови кредитування встановлюються внутрішніми правилами комерційних банків.

Рішення про надання позичальнику кредиту на придбання житла банк також приймає відповідно до своїх внутрішніх правил.

 

Крок 5: Укласти  договори щодо участі у програмі.

 

 Між учасниками (громадянином, банком, забудовником та Регіональними управліннями) укладаються договори:

- між громадянином та забудовником - договір купівлі-продажу житла

- між громадянином та банком – про надання іпотечного кредиту

- трьохсторонній  договір між громадянином, банком та Регіональним управлінням про часткову компенсацію відсоткової ставки.

Надання часткової компенсації процентів припиняється у разі прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів та/або порушення умов договору про надання часткової компенсації процентів.

Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він зобов'язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.

Після надання банком розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів) розрахунку належних до сплати чергових платежів за кредитним договором та інформації про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня (одержувач бюджетних коштів) вносить на спеціальний поточний рахунок позичальника кошти часткової компенсації процентів.

Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації процентів.

З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім'ї, на яких розраховувалася часткова компенсація процентів, знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 343 ,,Про затвердження Порядку  здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов”