Новини міністерств

Новини законодавства

Форми запитів

 ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ 

Розпорядник:   Рівненська обласна державна адміністрація

                            Департамент з питань будівництва та архітектури

                                              (м. Рівне, майдан Просвіти, 1)

 
Запитувач:            ________________________________________________________________________________ 
                                  (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,  найменування організації,
_______________________________________________________________________________
                                     прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

______________________________________________________________________________ 
                                     осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний  телефон) 
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ  до  публічної інформації» надати
__________________________________________________________________ 
 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) 
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк 
          (необхідне зазначити): 
            на поштову адресу    _________________________________________________ 
                                    (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_________________________________________________________________________ 
                              будинок, корпус, квартира) 
на електронну адресу ______________________________________________________ 
телефаксом                  _____________________________________________________ 
за телефоном         _________________________________________________________ _______    ____________ 
 (дата)                                        (підпис)